logo
logo

Regulamin

Postanowienia ogólne

1.

Restauracja jest czynna codziennie, poza sezonem od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.00-22.00, w piątek 13.00-22.00, w sobotę 12.00-23.00, w niedzielę 12.00-22.00. W sezonie ( 01.05.-30.09 ) Restauracja jest czynna codziennie od 9:00.

2.

Korzystanie z usług Restauracji i przebywanie na jej obiekcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3.

Na terenie Restauracji można spożywać posiłki i napoje (w tym napoje alkoholowe) zakupione wyłącznie w Restauracji Nowy Świat, chyba, że dokument zatwierdzony przez Menadżera stwierdza inaczej.

4.

Obsługa udziela wszelkich informacji na temat alergenów zawartych w posiłkach, jednakże mając na względzie komfort i bezpieczeństwo Gości, prosimy o informowanie obsługi (przy okazji złożenia zamówienia) o alergiach i nietolerancjach pokarmowych.

5.

W Restauracji Nowy Świat nie sprzedajemy alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.

6.

W Restauracji Nowy Świat obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz ich pochodnych (e-papierosów, podgrzewaczy tytoniu).

7.

Za dzieci przebywające na terenie Restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi odpowiedzialności.

8.

Mając na względzie bezpieczeństwo, komfort Gości oraz dbałość o wizerunek Restauracji zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających oraz takim, które swym zachowaniem naruszają ogólne postanowienia regulaminu lub porządek.

Rezerwacje i zamówienia

9.

Rezerwacji stolików można dokonywać telefonicznie pod numerem: 694 226 026, mailowo pod adresem: info@restauracjanowyswiat.pl lub osobiście w Restauracji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności (link).

10.

Rezerwacje są ważne przez 20 minut. W przypadku nie poinformowania obsługi o przewidywanym spóźnieniu rezerwacje zostaną anulowane po upływie 20 minut.

Rezerwacje grupowe

11.

W przypadku rezerwacji grupowych warunkiem dokonania i potwierdzenia rezerwacji jest pisemna informacja (email), wcześniejszy wybór menu oraz wpłata zadatku na poczet realizacji.

12.

Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Restauracji o wszelkich zmianach terminu lub godziny rezerwacji, a także o ewentualnym odstąpieniu od rezerwacji najpóźniej do 14 dni kalendarzowych przed ustalonym terminem wykonania umowy. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Zamawiający zapłaci karę umowną stanowiącą 100% wysokości ustalonego menu.

Bezpieczeństwo

13.

Osoby wchodzące do Restauracji maja obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

14.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Gości wprowadzone są w Restauracji środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu obiektu za pomocą monitoringu wizyjnego.

15.

W przypadku łamania prawa lub regulaminu Restauracji lub niszczenia mienia Restauracji przez Gościa, pracownicy Restauracji Nowy Świat uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu Gościa z Restauracji lub jeśli to konieczne, zastosowania siły fizycznej lub zatrzymania podejrzanego o łamanie prawa do czasu przekazania go policji.

16.

Za szkody materialne wyrządzone na terenie Restauracji Nowy Świat Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Reklamacje

17.

Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.

18.

Reklamacje dotyczące pozostałych kwestii prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 58 342 88 88, mailowo pod adresem: info@restauracjanowyswiat.pl lub osobiście w Restauracji.

Postanowienia końcowe

19.

Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.restauracjanowyswiat.pl oraz jest dostępny w Restauracji Nowy Świat, przy przy ul. Bohaterów Monte Cassino 63/2 w Sopocie.

20.

Regulamin obowiązuje od 01.02.2020.

21.

Restauracja Nowy Świat zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o dowolnym czasie bez podania przyczyny.

?

* Required fields

Booking guaranteed only after confirmation by email or telephone from Manager.

?

Rezerwacja

Formularz rezerwacji stolika

* Pola wymagane

Potwierdzenie rezerwacji gwarantowane wyłącznie po zwrotnym kontakcie mailowym lub telefonicznym Managera.

Administrator danych osobowych, którym jest Restauracja Nowy Świat Sp. z o.o. Bohaterów Monte Cassino 63/2 81-767 Sopot, NIP: 5213716506 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rezerwacji stolika w restauracji Nowy Świat oraz kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do rezerwacji miejsca w restauracji Nowy Świat wobec zainicjowanego przez klienta kontaktu oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rezerwacji i kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.