logo
logo

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, przechowywania oraz ochrony  danych osobowych Gości Restauracji Nowy Świat w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Restaurację, korzystaniem z usług serwisów internetowych i/lub wynikających z kontaktu z nami w celu uzyskania informacji lub w celach biznesowych.

Nowy Świat 63 Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie (81-767) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 63/2, NIP: 521-371-65-06, regon: 363305824, KRS:0000592994 ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności.

Z tego względu przestrzegamy wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych oraz opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostepnieniu ich osobom nieupoważnionym.

Administrator danych osobowych i operator serwisu:

Nowy Świat 63 Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie (81-767) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 63/2, NIP: 521-371-65-06, regon: 363305824, KRS:0000592994, info@restauracjanowyswiat.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego Nowy Świat 63 Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, ponieważ korzystają Państwo z Naszych usług drogą elektroniczną. Dostarczone przez Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu: dokonania rezerwacji dla Państwa, realizacji zamówienia, potwierdzenia go, dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także zbadania poziomu satysfakcji po wizycie w Naszym lokalu. Naszym celem jest przetwarzanie danych osobowych, które są adekwatne i nie nadmierne w stosunku do celu, w jakim je gromadzimy.

1. Proces składania zamówienia

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy dokonują Państwo rezerwacji lub składają zamówienie poprzez formularz rezerwacyjny na stronie internetowej i/lub drogą mailową.  Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko Nazwa firmy (jeśli dotyczy) Dane adresowe (jeśli dotyczy) Dane kontaktowe Zamówienie (jeśli dotyczy) Dane dotyczące płatności Komentarze*  (jeśli dotyczy) * Komentarze dotyczą m.in. danych wrażliwych takich jak np. preferowane diety czy alergeny. Będziemy przetwarzali dane dotyczące zdrowia na podstawie zgody stanowiącej wyraźne działanie potwierdzające fakt, iż chcecie Państwo, abyśmy mieli dostęp do tej informacji.

2. Dział obsługi klienta

Kiedy skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy dostarczone przez Państwa dane osobowe do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozpatrzenie Państwa skargi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów obsługi klienta: Imię i nazwisko Dane adresowe (jeśli dotyczy) Dane kontaktowe Dane dotyczące płatności (jeśli dotyczy) Komentarze (jeśli dotyczy)

3. Badanie satysfakcji Gości

Aby upewnić się, że nasze usługi są dopasowane do Państwa preferencji, wszelkie dane osobowe, które udostępniają Państwo naszemu działowi obsługi, mogą być wykorzystywane do operacji, takich jak badanie satysfakcji Gości. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy (zgodnie z definicją zawartą w RODO), którym w Naszym przypadku jest zapewnienie Państwu pozytywnych doświadczeń w kontakcie z Nami oraz dbanie o Państwa satysfakcję. Dotyczy to tych samych danych osobowych, o których mowa w punkcie 2.

4. Pliki cookie

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Nowy Świat 63 Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe: Dane dotyczące lokalizacji Adres IP lub identyfikatory aplikacji Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia Język strony internetowej Dane zbierane przez analityczne i marketingowe pliki cookie nie są powiązane z innymi informacjami, które udostępniają Państwo podczas procesu składania rezerwacji/wysyłania zapytania.

5. Zapobieganie oszustwom

Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem Nowy Świat 63 Sp. z o.o., (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

6. Analiza

Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby ulepszać naszą stronę internetową oraz nasz zakres produktów i usług. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem Nowy Świat 63 Sp. z o.o., zgodnie z definicją zawartą w RODO. Zawsze będziemy dbać o to, aby raporty nie zawierały żadnych danych, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Nowy Świat 63 Sp. z o.o. nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. Nowy Świat 63 Sp. z o.o. wykasuje większość Państwa danych osobowych najpóźniej po upływie 2 lat od momentu złożenia przez Państwa zamówienia/wysłania zapytania.

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak ich brak uniemożliwia realizację umowy, zlecenia, obsługi w ramach działalności restauracji, zamawiania i odbioru towarów lub usług.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do ograniczonego przetwarzania danych, przenoszenia danych, jeżeli będzie to technicznie możliwe oraz prawo do sprzeciwu. W sytuacji gdy podadzą nam Państwo informacja na temat preferowanych diet czy alergenów przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub, że przetwarzamy dane osobowe, które nie są w celu dla procesu realizacji usługi, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem info@restauracjanowyswiat.pl . Nowy Świat 63 Sp. z o.o. odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później 14 dni od momentu otrzymania Państwa zapytania.

Bezpieczeństwo

Nowy Świat 63 Sp. z o.o. bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: info@restauracjanowyswiat.pl. Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych Gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem info@restauracjanowyswiat.pl . W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

Urząd ochrony danych osobowych

Poza opcją złożenia skargi u nas, mają Państwo prawo zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych. Aby to zrobić, proszę skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.

?

* Required fields

Booking guaranteed only after confirmation by email or telephone from Manager.

?

Rezerwacja

Formularz rezerwacji stolika

* Pola wymagane

Potwierdzenie rezerwacji gwarantowane wyłącznie po zwrotnym kontakcie mailowym lub telefonicznym Managera.

Administrator danych osobowych, którym jest Restauracja Nowy Świat Sp. z o.o. Bohaterów Monte Cassino 63/2 81-767 Sopot, NIP: 5213716506 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rezerwacji stolika w restauracji Nowy Świat oraz kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do rezerwacji miejsca w restauracji Nowy Świat wobec zainicjowanego przez klienta kontaktu oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rezerwacji i kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.